O nama

Odlukom Visokog prestavnika za BiH, broj:25/02 od 21.08.2002, donesen je Zakon o Kantonalnom tužilaštvuTuzlanskog kantona. Skupština TK je na svojoj sjednici održanoj 24.06.2003 donijela isti taj Zakon koji je objavljen u Sl.Novinama TK br.6/03. Tim zakonskim aktima je osnovano ovo Tužilaštvo.Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona počelo je sa radom dana 10.11.2003. kada je konstitusino odlukom Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća Federacije BiH. Tužilačku funkciju u Tužilaštvu obavlja 35 tužilaca (glavni tužilac, 2 zamjenika glavnog tužioca i 32 tužioca). U Tužilaštvu je zaposleno još 53 lica, kao administrativno osoblje.Unutrašnja organizacija Tužilaštva regulisana je Zakonom i Pravilnikom, prema kojima postoji: ured glavnog tužioca, 2 tužilaćka odjela i uprava.Tužilaćki odjeli se sastoje od po dva odsjeka, a uprava od odjela: registar i arhiva; za finansijsko – materijalne poslove; za odnose sa javnošću; za opće administrativno – tehničke i pomočne poslove.Upravom rukovodi glavni tužilac uz pomoć sekretara – arhivara Tužilaštva

Što se tiče nacionalne strukture tužilačkih odjela ona izgleda ovako:

- 24 Bošnjaka

- 6 Srba

- 5 Hrvata

Comment are closed.